Osman Kaya
  Eskialibey
Yükleniyor...
ÇORUM BAYAT İLÇESİ

    

BELEDİYE BAŞKANI
Ekrem ÜNLÜ
Bayat Belediye Başkanı Ekrem ÜNLÜ

  

Bayat'ın Tarihçesi
 

 

Tarihçemiz

İlçemiz Bayat, Oğuzların 24 boyundan birisi olan Oğuz-Han’ın büyük oğlu Gün Han’ın Kayı’dan sonra ikinci oğlu olan Bayat’tan almaktadır.

Bayat; Hüdavent ve Tanrı anlamına gelir. Türkiye,Azerbaycan ve Türkistan Türklerinin ataları olan Oğuz yada Türklerin ilini meydana getiren 24 boydan biri olup, kendilerini Türkmenlerin en soylusu sayarlar.

Bayat Boyu; Devleti ve Milleti Bol anlamına gelir. Bayat boyu Anadolu da Azerbaycan ve Türkmenistan’ da yayılmıştır. Ananeleri gereği yerleştikleri birimlere diğer Oğuz boyları gibi kendi boylarının (Bayat Boyu) ismini vermişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde tutulan resmi defterlerde Kuzey ve Orta Anadolu’da 42 yerleşim biriminin Bayat adını taşıdığı tespit edilmiştir. İlçemize bağlı Beydili köyü ve yakın çevremizdeki Dodurga, Salur, Kınık Büğdüz ve benzeri yerleşim birimlerinin adlarının da bu boyların yani 24 Oğuz Boyunun adlarını taşıdığı belirtilmektedir.

Divan-ı Lügat-it Türk’de Bayat’ın Bay-at kök eklerinden oluştuğu; Bay:Zengin, At:Unvan,Lakap anlamına geldiği belirtilmektedir. Yakut dili sözcüğünde Bayat’ın aynı ek ve kökten yapıldığı üzerinde durularak; Bay; Zengin ve Servet sahibi olan At; Unvan Lakap anlamına geldiği ve Bayat’ın Bay-at’tan oluştuğu belirtilmektedir.

Kuruluşu : Bayat’ın kuruluş tarihini belirleyen yazılı bir belgeye şu ana kadar rastlanamamıştır. Ancak çevrede bilgisi ve manevi kişiliği ile halkın sevgi ve saygısını kazanmış; Hacı Bektaşı Veli’nin yanında yetiştikten sonra Bayat halkını aydınlatmakla görevlendirilen Hasan ÇELEBİ’nin İlçemiz Dere Mahalledeki mezar taşında ölüm tarihinin Hicri :900 Miladi :1494 yılı olduğu tespit edilmiştir.

Fundalıklarla kaplı olduğu belirtilen İlçemiz Dere Mahalleye Kara Osman oğullarından Bahaddin adında bir oba reisinin ve İlçemiz Tepe Bayat Mahallesine ise Ezgendi oğullarından İran-Horasanlı Kara-Bayatların Anadolu’ya göçü sırasında Hasan Ağanın reisi olduğu küçük bir oymağın ilk yerleşen olduğu Hasan ÇELEBİ’nin de Kara Osman oğullarından olduğu söylenegelmektedir.

1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolunun Türkler tarafından fethi ile iskan edilişi 14.Yüzyılda Moğolların Maveraünnehir ve İran’ı fethetmeleri üzerine burada yaşanan Türk Bayat Boylarının Anadolu ve Suriye’ye göçleri ve Hasan ÇELEBİ’nin ölüm tarihinden hareketle Bayat’ın 1071-1450 yılları arasında kurulmuş olabileceği sonucuna varabiliriz.

Bayat’ın Bucak ve İlçe Oluşu :  Birinci Dünya Savaşı sonrası, o yıllarda Çorum Sancağına bugün ise Çankırı’ya bağlı Alagöz’e nahiye (bucak) teşkilatını kurmakla görevlendirilen bir heyet Alagöz’e geçerken Bayat eşrafınca misafir edilirler. Bucak Teşkilatının Bayat’a kurulmasını ısrarla isterler ise de görevliler Alagöz’e giderler. Ancak bir süre sonra bizce bilinmeyen sebeplerden ve belki de Bayat eşrafının sıcak ilgisi ve ısrarlarına karşılık nahiye teşkilatı Alagöz’den Bayat’a taşınır. Cumhuriyet döneminde 40 yıl kadar Çorum’un İskilip İlçesi  Alagöz Nahiyesi olarak anılan Bayat 01 NİSAN 1958 tarihinde İlçe Merkezi oldu.

Bayat'ın Coğrafi Yapısı

 

Coğrafi Yapısı

Coğrafi Konumu ve Yerler

 

Bayat İlçesi 41 derece Kuzey Paralellerinin Güneyinde, 34 derece Doğu Meridyeninin Doğusunda; Orta Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesinin kesim noktasında, Köroğlu Dağlarının doğuya uzantısı ile İç Anadolu’nun Orta Kızılırmak bölümünde yer alır.

Bayat ilçesine Doğuda İskilip ve Uğurludağ, Güneyde Sungurlu Batıda Çankırı Merkez İlçe ve Yapraklı, Kuzeyde Kastamonu Tosya İlçesi komşudur. Yüzölçümü 827 Km2’dir. İlçe Merkezinde rakım 625 m’dir. İlçenin Kuzeyinde rakım 1400 m Karatepe, Öbek Tepesinde 2013 m yi bulur. İlçe Merkezinin Güney Batısında yer alan Asma Tepesinde yükseklik 1270 m olup Güneye doğru gittikçe rakım 500 m ye kadar düşer. Bu nedenle Bayat Kuzeyi dağlık güneyi küme halinde tepelerin ve kısmen ovaların yer aldığı kırık,dalgalı,engebeli bir arazi yapısına sahiptir.

İlçemizde en önemli akarsu Karatepe ve Öbek Tepesinden çıkan kar sularıyla beslenen (Kunduzlu,Yoncalı,Körkendi çaylarının birleşmesi ile oluşan) kuzeyden güneye doğru 45 km lik bir vadi oluşturan ve Kızılırmak’a dökülen Bayat Çayıdır. İlkbahar ve sonbahar yağışları ile zaman zaman sel taşkınlıklarına yol açan Bayat Çayı yaz aylarında adeta kuru bir görünüm alır.

 

Orman Durumu

 

Ormanlık Alan    : 17295 Ha.

Ormansız Alan    : 54732 Ha.

Normal Koru        : 1207 Ha.

Bozuk Koru         :  3278 Ha.

Çok Bozuk Koru   :  5848 Ha.

Normal Baltalık    :  1199 Ha.

Bozuk Baltalık     : 5762 Ha.

Ormanlarımızda bulunan karaçam, sarıçam, göknar ağaçlarından kereste ve yakacak, meşe ağacından ise yakacak odun üretilmektedir.  Ormanlarımızdan 2007 yılı içerisinde 833 m3 ve 518 ster yakacak odun elde edilmiştir. 2007 yılında gerçekleşen silvi kültür rehabilitasyonu 210 ha, koruya tahvil 54,5 ha’dır.

İklim ve Bitki Örtüsü :

İlçemizde karasal iklim hüküm sürmektedir. Bu nedenle yazlar sıcak ve kurak kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer.Yağışlar düzenli değildir. En çok yağışlar ilkbahar mevsiminde kısmen de olsa sonbaharda görülür. İlçenin dağlık kesimi genelde çam ve meşe ormanları ile kaplıdır. Buna rağmen çıplak alanlara da rastlanmaktadır. Ovalık kesiminde ise bozkırlar yer alır.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYIN

 

ESKİALİBEY KÖYÜ MUHTARI MUSALİ TAŞDEMİR

 

BAYAT KÖY MUHTARLARI
Ahacık Köyü Muhtarı
 Mustafa YİĞİT
Akseki Köyü Muhtarı
Ali ÇAKAR
A. Emirhalil Köyü Muhtarı 
Hasan DURAK 
Ayvalıca Köyü Muhtarı
Yaşar ŞAHİN
Barak Köyü Muhtarı
İbrahim UZUN
Bayan Köyü Muhtarı
Raşit KÖLE
Beydili Köyü Muhtarı
Hasan TOPCU
Cevizli Köyü Muhtarı
Abdullah GÖNCÜ
Çamlıgüney Köyü Muhtarı
Hakkı YAYVAN
Çayköy Köyü Muhtarı
Ahmet UMUTLU
Çerkeş Köyü Muhtarı
Mehmet KARA
Çukuröz Köyü Muhtarı
Sait ÖZGEN
Demirciler Köyü Muhtarı
Hayati KOZAN
Derekutuğun Köyü Muhtarı
Yaşar CEYHAN
Dorukseki Köyü Muhtarı
Şaban UYSAL
Emirhalil Köyü Muhtarı
Recep OKUMUŞ
Emirşah Köyü Muhtarı
İdris ARMUTÇU
Eskialibey Köyü

Muhtarı

Musali TAŞDEMİR
Evci Köyü Muhtarı
Hüseyin ŞAHİN
Falı Köyü Muhtarı
İzzet KANDIRALI
Hacıbayram Köyü Muhtarı
Akmet KILIÇASLAN
İleği Köyü Muhtarı
Halil YANIK
İshaklı Köyü Muhtarı
Hasan BAŞPINAR
Kalınpelit Köyü Muhtarı
Osman BURAK
Karakaya Köyü Muhtarı
Sadık İPEK
Köpüklü Köyü Muhtarı
Edip ARSLAN
Kubbedin Köyü Muhtarı
Sadet KIRATÇI
Kunduzlu Köyü Muhtarı
İbrahim HAMZA
Kuruçay Köyü Muhtarı
Resul MARAZ
Lapa Köyü Muhtarı
İsmail CEYHAN
Pancarlık Köyü Muhtarı
Arif CANTEMÜR
Sağpazar Köyü Muhtarı
Bünyamin SAĞPAZAR
Saray Köyü Muhtarı
Ahmet ACER
Tepekutuğun Köyü Muhtarı
Musa ALPARSLAN
Tevekli Köyü Muhtarı
Ali ÜNLÜ
Toyhane Köyü Muhtarı
İskender İMAL
 
 Yeniköy Köyü Muhtarı
Cevat YAKUT
Yenişıhlar Köyü Muhtarı
Duran AKKÜL
Yeşilçat Köyü Muhtarı
Sadık SAKAT
Yoncalı Köyü Muhtarı
Mustafa DURMUŞ
 

 

BAYAT

 

 

 OSMAN KAYA MESAJI; Eskialibey Köyü Sitemize Hoşgeldiniz.

 

 
BAYAT
Bayat
Çorum Bayat
Bayat Çorum TÜRKİYE
Bayat Belediye Başkanı
Çorum Bayat Tarihi
BEkrem Ünlü
 
BİZİ TAKİP EDİN
    

 

FACEBOOK - TWİTTER PAYLAŞIM
Eskialibey.com Sosyal Medya Paylaşım