Eskialibey
Yükleniyor...
ÇORUMLUDUR ŞİİRİ

 

 ÇORUMLU DUR


Eşeğine deh çüş oküze voha,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.
Yakına ahacık ırağa deydaha,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Omuza yanıllı kaburga iyâ,
Kılavuza sağdıç damada gûya,
İnatcıya önâ,aksiye soya,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Cevizin kabuksuz içine gıynak,
İçlik çamaşıra donunan goynek,
Şamara şaplak da sopaya deynek,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Bolumuz ganidir gıtımız ecik,
Anasına sağmal buzağ’ya bicik,
Memeye cicik de civcive cücük,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Koçanına somak sapına calaz,
Tütüne kôr duman alafa alaz,
Hindiye culuk da yavruya palaz,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Keserken yarıdan gopana gıpcık,
Daracık geyinme şekline zıpcık,
Yaraya sıraca gabuğa gapcık,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Karını kuşatan iç yağa cember,
İnce bağırsağın aşına mimbar,
Çatıya döşenen çıtaya cımbar,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Salatalık hıyar hemi de zavrak,
Ekmeğine somun simide gevrek,
Uyuşuğa hımbıl hızlıya dıvrak,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Yılışığa cıvık meyyala bambal,
Eğri büğrü dönen tekere şambal,
Kırk karıklık üzüm bağına imbal,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Fevziye ye Fezik Kezban a Kezik,
Aş ekmeğe öyün yolluğa azık,
Topuğa incik de baldıra büzük,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Galiba elleham,asla ya sümme,
Yıkamaya yuma banyoya çimme,
Oturuşa bağdaş çökmeye çömme,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Sarıp sarmalama örtme bülleme,
Öğrenmeye at çuluna belleme,
Dolduruşa kışkırtmaya yelleme,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Yüzdeki cevallik tebessüm leççe,
İp sarılan döner aygıta teççe,
Hatice neneme kısaca Haççe,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Oyunda utulan aşığa enek,
Yufkadan banılan lokmaya sunak,
Ağaçtan su kabı destiye senek,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Sürüden ayrılan guruba pönnek,
Hayvanın doğurgan cinsine gunnak,
İkide bir şımaran adama şinnek,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Yüzsüz yorgan gıtil yatağa alık,
Avanağa angıt saflara culuk,
Yan basana çalık kart gıza galık,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Yaş cevizi kabuktan seçmeye gâğal,
Dikelmek dinelmek,eğilmek ağâl,
Rendeye küşdere çapaya mağâl,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Tipinin yığdığı sürgüne kurtük,
Yontulmuşa kertik sabuna kirtik,
Sabahtan akşama gezene sürtük,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Yüz rengine nevir simaya beniz,
Gırtlağa ümük de boğaza geniz,
Sap dibine anız Yunus a Yonuz,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Şişmanlara şişko,zayıfa arık,
Genç eşşeğe sıpa körpeye kurük,
Morale mırık da düzene dırık,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Et çemen bastırma sucuk ilişkir,
Çamaşıra esbap havluya peşgur,
Şek şüphe endişe kuşkuya işkir,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Alından bağlanan kuşağa şettel,
Hem geniş hem uzun giysiye battal,
Her şeyin baskınca tadına gattel,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Sakin uslu iyi hale eyinlik,
Yağmurluğa şemsiyeye cibinlik,
Yavmiyeye gunnük kümese pinnik,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Yatak yorgan konan dolaba yüklük,
Tuvalete kenef çöplüğe bokluk,
İshale amel de kabıza beklik,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Nadan meymenetsiz,sakara çolpa,
Yüze gün işığı düşmeye şelpe,
Üzüm pekmez bulaşığ'na şilepe,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


İncecik çekilmiş yarmaya duğül,
Kemrenin kurumuş yüzüne gığıl,
Keçinin koyunun damına ağıl,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Koşmak ya pallamak ve yahut sağart,
Beş parasız fakir olana zuğürt,
Ustanın yanında çırağa şağart,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Doğumdan sonraki ilk süte ağız,
Sözünen tepkiye lanete buğüz,
Gözü pek yürekli yiğide yağız,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Göğüs kafesine sine döş bağır,
Vücudun her iki yanına boğür,
Büyük baş malların hepsine sığır,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Böbreğe pörtelek bazen de boğrek,
Davarın yattığı gölgeye ağrek,
Ayçiçeğe avgun,zeyreğe zağrek,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Tandırda yapılan keteye bişi,
Mercimekli yarma tam çatal aşı,
Koşum hayvanların hepsine goşu,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Fitne düşünceli insana muzu,
Yufkanın kalın ve küçüğ'ne pezi,
Kağnıda ağaçtan dingile mazı,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Lastik ayakkabı bizde cızlavuk,
Ağaçtan yapılan kancaya kevük,
Madımağa pancar pancara livik,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Değirmene inen oluğa savak,
Meyveleri top top asmaya hevek,
Cevval yakışıklı gence de civek,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Ocaktan sıçrayan kıvılcım çıngı,
Derin üzüntüye acıya yangı,
Çalçene kavgacı kadına çengi,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Tarlayı nadasa bırakmaya herk,
Kuluçkaya yatmış tavuklara gurk,
Kavi sağlam metin her şeye de berk,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Sıra beklemeye sıraya keşik,
Eklemlerde oynak kemiğe aşık,
Genizden konuşan insana koşük,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Hamamda su tutan oluğa kunna,
Filamingo denen kuşlara dunna,
Teyele ilgip de iğneye inne,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Kenarsız köşesiz ovale söbe,
Ana baba annesine hep ebe,
Hocanın verdiği ödeve sâbâ,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Boyuna gitmeyen ağaca yatık,
Ayakta boğazsız örgüye patik,
Ekmeğin yanında her şeye katık,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Kökünden yağ çıkan yavşana geven,
Katığı olmadık ekmeğe yavan,
Patatese kumpür soğana suvan,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Ayağa bağlanan zincire köstek,
Boynu omzuna geçgine pöstek,
Kasıla kasıla gezene gostak,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Orta yerde karaltıya döküntü,
Darılmaya bunalmaya sıkıntı,
Düğün için davete de okuntu,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Kapı ardındaki sürgüye süve,
İneğin camızın gencine düve,
Rasgele biçilen ekine zıva,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Bıçağın bilenmiş ağzına gılâ,
Kuyuya sallanan helkeye tola,
Sepete tezgire küçüğne sele,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Cekete saho da paltoya cüppe,
Hop oturup kalkan kızlara hoppa,
Çalhama gönüllü oğlana züppe,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Çavuşunan baş çavuşa gedikli,
Gerdan gıdık sarkanlara gıdıklı,
Hovardaya zamparaya südüklü,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Pantolun tummanın kuşağna bezek,
Mayıstan yakacak yapmaya tezek,
Nemli nemli esen rüzgara Sazak,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Fincanın dibinde tortuya telve,
Oküzün boynunu tutana zelve,
İşve eda cilve helvaya halva,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Kelnameli netameli cıkcıklı,
Bir yaşına gelmiş kuzuya toklu,
Sıpasına haksız eşeğe haklı,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Bu ilde bıldırki tokluya şişek,
Selamsız sabahsız geçene eşek,
Harmanda serili samana döşek,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Harmandaki döküntüye malama,
Parmaktaki et yarana dolama,
Avaneye divaneye yalama,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Tanesi seçilmiş koçana somak,
Damdaki pencere köy yerde temek,
Çamur kazıyacak ersine cemek,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Bilmecenin adı Çorum da metel,
Merdivende her basamak bir badal,
Ağız kavgasına çekiş ve cedel,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Hamurdan yapılan aşa gaygana,
Gelin kızın eşyasına seysana,
Yarma bulgur ezen taşa arsana,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Rasgele döşenen lağıma taar,
İlçeye kasaba şehire şeer,
Boş yere ürüyen eniğe zaar,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Kulübe gumele bağ evi kelik,
Duvara örülen kıskıya helik,
Yüne yapağı da tiftiğe filik,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Ağaçtan yapılmış kazığa gadak,
Kısacığa godek enliye badak,
Oyunda utulan aşığa hodak,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Daldaki yapışık meyveye çatak,
Sıcak kap tutulan çift beze dutak,
Kama gibi çıkmış boynuza çıtak,
Diyeni görürsen sor Çorumlu dur.


Tencere guşene ilistir sitil,
Yüzsüz minderinen yorgana gıtil,
Yeşilken ütülen nohuda çötül,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


İnişlere rampa bayıra belân,
Kaplara kap kacak leğen ilâân,
Azmana toraman cılıza cılan,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Yatağın yorganın iç yüzü çilte,
Bulamaya helle koyusu pelte,
Köpeğin boynunda tasmaya holta,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Boyun bağı dolak eldiven ellik,
Kiremitten küçük çömleğe billik,
Gelire gidere geçime dillik,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Yüzde yara yeri kalana çopur,
İri kıyım baba yiğide zıpır,
Verimsiz ve kıraç toprağa kepir
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Üzümün olmamış hamına koruk,
Etin kalitesiz yağsızı arık,
Kasıkları fıtık erkeğe coruk,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Hayvanın tüyünde kirlere sadır,
Evde oturulan divana sedir,
Uzun boya sırık kısaya bodur,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Sulak ve verimli vadiye avlak,
Dönümün çeyreği sahaya evlek,
Kabuğu derisi kalkmışa kavlak,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Variz ordu bozan kız çocuk kızan,
Teraziye mizan basmaya pazen,
Üç beş yıl boş kalmış tarlaya hozan,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Kap kacak konulan terek bucaklık,
Baca üstü ocak başı ocaklık,
Dam üstünde serpeneğe saçaklık,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur .


Evde süpürülen çölçöpe gübür,
Tüyleri dökülen hayvana cıbır,
Damda saman konan bölüme kubur,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur .


Yıkanan çamaşırın hepsine esbap,
Yakına ahretlik yarene ahbap,
Yuvarlağa tortop yağcıya gopgop,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


İyilikten bilmez nankörlere kelp,
Hacatın tutulur saplarına kulp,
Hileli yapılan her metale kalp,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Bulunulan yerin yanına böğür,
Çelikten dikilen fidana çöğür,
Ötmeyen zurnaya saza da sağır,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Kanatlı kapının dayağına çağ,
Saman yığını tığ kahyalara kâğ,
Evlâ uyguna yeğ küfeye de hâğ,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Kız evinden gelen hediye dürü,
Kocalara herif hanıma karı,
Her lafın başında sonunda hêri,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Yemlik üğütülen zahire zavar,
Etrafa yöreye muhite civar,
Koyundan keçiden sürüye davar,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Bir yerde kış boyu kalmak kışlamak,
İlgisiz ve alakasız boşlamak,
Atıl hale getirmeye heşlemek,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Gafa pot aza kıt yatalağa kût,
Omaca homaça kalçaya da hot,
Yol ayrımına çat çift çubuğa çüt,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Zırlayıp durana zıkkımın kökü,
Israrcı olana babanın beki,
Şergada muzunnas nakasın teki,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Maharete hüner yatkınlığa uz,
Son kışa zahmeri son bahara gûz,
Kıra bayıra boz kuzey yöne kuz,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Alış veriş aksate mesarife sarf,
Adet aneneye geleneğe örf,
Edep haya ya harf sadeceye sırf,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Çarık bağı pına parçaya pınta,
Enli boylu gelişmişe zıranta,
Çoluk çocuk ev halkına horanta,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Derideki siyah noktaya benek,
Çamaşırhaneye yunaklık yunak,
Yal kabına çanak binite binek,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Enenmişe buruk meleze kırık,
İp kazıkla hayvan kasmaya hörük,
Aklına geleni yapana yüğrük,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Av itine tazı çizgiye cızı,
Araziye yazı sancıya sızı,
Cadaloz fermanı cadıya cazı,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Tarladaki yeşil mahsule firez,
Leblebiye fındık fıstığa çerez,
Kiraza kirez de biraza birez,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Pekmez savurulan kepçeye kevgur,
Dünürlüğe kadem nişana tevkur,
Kısrak ata aygır erkeğ’ne beygir,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.

 
Gam kedere gada hastalık maraz,
Kulakları küçük koyuna kurüz,
Genç tavuğa ferik horoza horuz,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.

 
Had bilmeze had bildirme haklamak,
Arıtmaya temizliğe paklamak,
Elma armut doğramaya kaklamak,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.

 
Samimi can ciyer hal ölüm garim,
Deriden yapılan dikişe sırım,
Davarı öğleyin sağmaya örüm,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Odun kömürünün karası marsık,
Yerin altındaki tilkiye porsuk,
Gevşemiş yıpranmış sarkmışa pörsük,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Sonucu belirsiz her şeye muğlak,
Kulakları büyük başa yabr’uğlak,
İlmeğe gırgır da düğüme düğlek,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.

 
Sırtı yer görmedik yiğide merdan,
Çeneye gıdık da boyuna gerdan,
Karından yapılan yemeğe şirdan,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.

 
Dört kiloluk tahıl ölçüsü çinik
Yavrusuna golbez köpeğe enik,
Asık suratlıya suskuna donuk,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.

 
Çantalaraçen te valize bavul,
Dengeye terezi şaküle şavul,
Karşılıklı akit ahte de kavil,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.

 
Belirgine gorkem farklıya sayhal,
Nasıla ve ne şekile ne şaal,
Az sonraya birazdana bizaal,
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.


Ayağı aksayan canlıya ağsak,
Tam olmamış tam pişmemişe çiğsek,
Siyah beyaz ala kargaya sağsak
Diyeni gorürsen sor Çorumlu dur.

 

 
ÇORUMLUDUR ŞİİRİ
Çorumludur Şiiri
Terk Ettim Şiiri
Uzakta Bir Köy Var
Şiirlerimiz
Tüm Şiirler
Sor Çorumludur
Görürsen Çorumludur

 
BİZİ TAKİP EDİN
    

 

FACEBOOK - TWİTTER PAYLAŞIM
Eskialibey.com Sosyal Medya Paylaşım