Eskialibey
Yükleniyor...
Eskialibey Beldesi 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Köy olarak devam edecektir. OSMANKAYA
ESKİALİBEY KÖYÜ BAYAT ÇORUM

           

 

 

 

Eskialibey'deki ilk yerleşmenin M.S 1900 başlarına rastlamaktadır.

Yöre sırasıyla Hitit, Frig, Pers, Pantus, Roma, Doğu Roma, Danişmend, Anadolu Selçuklu, İlhanlı Beyliklerinin Egemenliği altında kalmıştır.
 

Eskialibey; Eretna Beyliğinin yıkılmasından sonra 1398 de Osmanlı Devleti hakimiyetine geçmiştir.Yörede 1800-1824 ve 1908 yıllarında 3 önemli deprem meydana gelmiştir.

 

Osmanlı Devleti yönetiminde önceleri Sivas vilayetine bağlı bir Sancak olan Çorum 1841 yılında Ankara vilayetine bağlanmıştır.
 

Eskialibey'in kuruluşu; Yerinde yapılan çalışmalar sırasında edinilen bilgiye göre Eskialibey'in kuruluşu Orta Asya'dan göç eden Türk Boyları'nın Anadolu'ya yerleşmesine kadar dayanmaktadır.
19. yüzyıla ait belgelerde Bey Karyesi diye geçiyor.Zaten yörede ''Beyköy, Beğenköy gibi adlarla anılır. Kaynaklara göre Oğuzların Avşar Boyuna bağlı Türkmen Akceceli ve Karaceceli aşiretinden oymakların yaşadığı bir köydür.
Barak ve Eskialibey civarında Kızık Boyuna bağlı Höçük aşiretine mensup oymaklarıda yaşadığı görülür.

 

Eskialibey ve civarındaki ''Avşar'' soyadını almış oymaklar Avşar Boyuna mensuptur.
Aynı bölgede ''Tülek'' soyadını almış oymak Bayındır Boyunun ''Tülü-Tülek Aşireti'ndendir. Eskialibey civarında ''Yakupoğulları'' sülale adı almış oymak Çepni Boyuna bağlı Yakuplu Aşireti'ndendir.
Bölgede ''Kütük'' soyadını almış olan oymaklar Yüregir Boyunun Karakütük Aşireti'ne mensuptur. ''Kaçar'' soyadını almış oymaklar Bayat Boyunun ''Kaçar Aşireti'ndendir. ''Kozan'' soyadı almış olan oymaklar Kozan Aşireti'ne istinaden bu ismi taşırlar. ''Bali, Bal, Ballı soyadını almıştır.
 

Eskialibey'in Adı; Köyün ismini Çepni Boyuna bağlı Ali Çelebi Cemaati'nden aldığı da söylenir. Eskialibey'de yaşayan ''İzzettinli'' soyadı almış oymak İzzettinli Aşireti'ndendir.
 

Eskialibey adı ilk yerleşen Ali beyden gelmektedir.Yerleşmenin ilk nüvesi Alibey Mahallesi'nde başlamış daha sonra genişlemiştir.
 

Eskialibey; 1991 yılında belde olmuştur.Alibey Mahallesi, Gazi Mahallesi, Karşıya Mahallesi olarak 4 mahalleden oluşmuştur.30 Mart 2014 yılında nüfus yeterince olmamasından dolayı belde kapatılıp köy olmuştur.
 

Eskialibey belediye başkanları Ahmet Çelebi 1991,1992-1999 yılları, Mahmut Şen 1999-2004 yılları, Ahmet Bal 2004-2009 yılları, Ertürk Daşdemir 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapmışlardır.2014 yılında köy olduktan sonra köy Muhtarı olarak Ömer İpek 2014-2019 yılları, Musali Daşdemir 2019 yılında görevi devralmış

Eskialibey Köyü Muhtarıdır.Eskialibey Dernek Başkanı Yaşar Köroğlu'dur.
 

Eskialibey'in Nüfusu; Toplam 460 kişidir.Nüfusun 222'si Erkek, 228'i Kadındır.
Eskialibey'in İlçeye uzaklığı 22 km, Çorum'a uzaklığı 95 km, Ankara'ya uzaklığı 170 km, Kırıkkale'ye uzaklığı 130 km, Çankırı'ya uzaklığı 70 km dir.
 

Eskialibey köyümüzün halkı tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır.
Sebze ve meyve yetiştiriliği ön plandadır.Eskialibey'in meşhur bamyası çevre iller,ilçeler ve köylerde büyük ilgi görmektedir.Osmancık pirinci Kızılırmak havzasında yapılmaktadır.

 

Osmanlı Döneminde Bayat Eskialibey

 

Kadı Burhanettin Devleti sona erince Çorum ve civarındaki ona bağlı yöreler Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Bayat’ın Osmanlı hâkimiyetine geçişi 1395’li yıllarda olmuştur. 1390’da Yıldırım Bayezid, Kadı Burhaneddin Devletinin varlığından rahatsız olduğu için Anadolu’ya sefer düzenlemiş, 1391 yılında Kastamonu’yu alıp Candaroğulları Beyliğine son vermiştir. Osmancık civarında Kırkdilim mevkiinde yapılan savaşta Osmanlı Devleti, Kadı Burhaneddin Devletine yenilmiş ve Şehzade Ertuğrul şehit olmuştur (Ilık, 2011: 2-4). Moğolların 1243’ten 1402’ye kadar süren bölgedeki hâkimiyetinde Tatar ve Moğol boyları bölgeye yerleşmiştir. Daha sonra Moğollardan boşalan bölge Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine geçmiş, Dulkadirlilerle iyi ilişkilerde olan Osmanlı bölgeyi Dulkadirli aşiretlerinin yerleşimine açmıştır. Osmanlılarla Dulkadirliler arasındaki bu iyi ilişkiler onların Safevîleri desteklemeleri nedeniyle bozulmuştur. 1515 yılında Yavuz Sultan Selim Dulkadirli Devleti’nin hâkimiyetine son vermiştir. Bu duruma tepki amacıyla da Bozoklu Celal Baba, Şah Veli, Halil Baba, Bozoklu Atmaca gibi tarihte Celali, Kalenderi, Türkmen, Medrese öğrencileri isyanları adları ile anılan büyük isyanlar patlak vermiştir. Osmanlılar bu isyanları önlemek için isyana katılan aşiretleri XVI. yüzyılda Doğu Anadolu, Balkanlar, Trabzon, Kıbrıs gibi bölgelere tehcire yollamıştır. Alınan bu önlemler de bölgede sulh ortamını sağlamamıştır. XVIII. yüzyıla kadar bölgede isyan çıkaran ve devletin buyruklarına uymayan aşiretler mevcuttur. Çoğu konar-göçer olan bu oymakların yerleşik hayata geçmiş olanlara da zarar vermelerinin önüne geçilememiş ve tarım arazilerinden de istenen fayda sağlanamamıştır. Bu başıbozuk duruma köklü bir çözüm aranmış ve II. Süleyman zamanında tehcir kararı alınıp yöre ahalisinin önemli bir kısmı Rakka, Kıbrıs ve Anadolu’nun değişik yerlerine yollanmıştır. Torunlar, Lekvanik, Köseler, Armudlu, Kabaklar, Okçular, Yakuplu gibi pek çok oymak Rakka civarına yerleştirilmiştir. XVII. yüzyılın sonunda başlayan ve yaklaşık bir asır süren bu göçler neticesinde Karahisar-ı Demirli ve Katar kazalarına ait onlarca yerleşim yeri boşaltılmıştır. Bu tehcir olayı yaşanırken Osmanlı Rus savaşlarından dolayı da pek çok Tatar ve Kafkasya ahalisi Osmanlı topraklarına sürgüne yollanmıştır. Bu iskân faaliyetleri için bazen radikal kararlar alınıp konar-göçer taifelerin yerleşik düzene geçmeleri konusunda baskı yapılmaya başlanmıştır. Bu taifeler isyan etmesin diye aşiret ve oymaklar parçalanarak her köyde bir aşiretten en fazla 5-6 haneye izin verilmiştir. Böylece 40-50 haneli bir köyde 6-7 tane farklı aşiret veya oymak yaşamaya başlamıştır. Bir aşiretin köyde hâkimiyet kurup asi eylemlerde bulunmasının önüne geçilmek istenmiştir. Devletin uyguladığı bu politikalardan Bayat da etkilenmiştir. Bu zorunlu göç neticesinde bazı oymaklar gittikleri bölgeyi beğenmeyip geri dönmüştür. Boşalan köy ve araziler zamanla tekrar imara açılmıştır. Buralara Türkmen aşiretlerine mensup taifeler yerleştirilmiştir. Yukarı Emirhalil, Aşağı Emirhalil, Bayan, Çamlıgüney, İshaklı, Demirciler, Cevizli, Akseki, Beğdili, Barak, Çay, Eskialibey, Toyhane, Kayaağzı köylerine Türkmen taifesine mensup oymaklar yerleşmiştir (Şahin, 2015: 12-13; Uçakçı, 2013: 449-472).

 

Eskialibey Köyü Nerede ve Hangi İlçeye Bağlı?

 

Eskialibey Köyü Haritası

 

Eskialibey Köyü haritası 40.534935 enlem ve 34.147903 boylam konumunda gösterilmektedir.

Eskialibey Köyü Çorum ilinde yer almakta olup, Bayat Köyleri semtinde bulunan Eskialibey Köyü Bayat ilçesine bağlıdır.Eskialibey Köyü haritası konumu ise 40° 32' 5.7660'' Kuzey ve 34° 8' 52.4508'' Doğu gps koordinatlarıdır. Eskialibey Köyü bağlı olduğu Bayat ilçe merkezine 18 kilometre mesafe uzaklıktadır. Eskialibey Köyü Çorum şehir merkezine mesafesi ise yaklaşık 88 kilometredir.

 

 

Çorum Bayat Eskialibey Köyü Çorum Merkez

 

Arası Süre ve Mesafe

 

Çorum Bayat eskialibey köyü Çorum Merkez arası mesafe : 93 kilometre.

Çorum Bayat eskialibey köyü Çorum Merkez arası süre : 1 Saat 23 dakika.

Aşağıdaki bölümlerden Çorum Bayat eskialibey köyü Çorum Merkez arası yol haritasına ulaşabilir, Çorum Bayat eskialibey köyü noktasından Çorum Merkez ulaşım noktasına nasıl gidilir detaylı yol tarifi ve zaman bilgisine erişebilirsiniz.

 

 

Eskialibey Köyü

İletişim Bilgileri

 

Çorum Bayat Eskialibey Köyü

Adres: Eskialibey Köyü Bayat / Çorum

İrtibat Osman KAYA: 0 534 219 89 76

Eskialibey Nerede

EskialibeyEskialibey, Türkiye'de bir kasabadır.

Eskialibey Hangi Şehirde?

Eskialibey'in bulunduğu şehir: Çorum

Eskialibey Hangi İlçede?

Eskialibey'in bulunduğu ilçe: Bayat (2)

Eskialibey Köyü Haritası Yakınında Bulunan Yerler

Eskialibey Köyü çevresinde bulunan çeşitli yerler ve Eskialibey Köyü ile arasındaki mesafeler.

Yer Mesafe
Eskialibey 0.3 km
Kasören 2.1 km
Çamurluöz 3.6 km
Kuru Göl 4.1 km
İshaklı 4.1 km
Yazı 5.3 km
Kula 7.5 km
Delice Çay 7.4 km
Kavakkırı 5.3 km
Köpüklü 5.8 km
Çamlıgüney 7.5 km
Bayanköy 6.2 km
Pasaciftligi 9 km
Barak 7.1 km
Kömler 7.3 km
Derekutuğun 11.6 km
Ayvalıca 14.6 km
Sağpazar 9.9 km
Resuloğlu 12.5 km
Karakısık 10.8 km

 

 
ESKİALİBEY
Eskialibey'in Nüfusu 460 kişi
Eskialibey'in Tarihi
Eskialibey'in Coğrafyası
Eskialibey'in Kültürü
Eskialibey'in Doktoru
Eskialibey'de Vefat Edenler
Eskialibey Sondakika Haberleri
Eskialibey'in Coğrafyası
Eskialibey'in Kuruluşu
Eskialibey'in Adının Verilişi
Eskialibey Belediye Başkanları
Eskialibey'in Meşhur Bamyası
Eskialibey'in İlçeye Uzaklığı
Eskialibey'in Muhtarı
Eskialibey'in Dernek Başkanı
 
BİZİ TAKİP EDİN
    

     

 

FACEBOOK - TWİTTER PAYLAŞIM
Eskialibey.com Sosyal Medya Paylaşım